E - poe kasutustingimused

Tööriistapood (Geosystems Eesti OÜ), registrikood 11941272 postiaadress Laki 6, 10621 Tallinn, Eesti (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab boxes.ee-s tellimuse ning identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Teenuse kasutaja), sõlmivad käesoleva Boxes.ee kasutuslepingu (edaspidi nimetatud Kasutusleping).
1. E-pood
1.1 boxes.ee on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
2. Üldsätted
2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2 Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse boxes.ee teenusesse muudatusi.
2.3 Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Teenuse kasutajale.
3. Tooted ja ostu sooritamine
3.1 Boxes.ee kuvatud toodete saadavus võib muutuda tarnija laos oleva kauba otsasaamise tõttu.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Geosystems Eesti OÜ töötaja Teenuse kasutajaga ühendust, pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab raha Teenuse kasutajale. Raha tagastatakse hiljemalt kümne (10) kalendripäeva jooksul.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest boxes.ee-s.
3.4. Boxes.ee-s olevad tootekirjeldused ei ole ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasuma toote eest valitud viisil (pangalink, ettemaksu arve või krediitkaart).
3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on teinud boxes.ee-s tellimuse, sisestanud kõik vajalikud andmed ning tasunud tellimuse eest.
4. Hinnad
4.1 Kõik boxes.ee-s olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta boxes.ee-s kuvatavaid hindu. Kui Teenuse osutaja on boxes.ee-s muutnud hindu pärast Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
5.1 Teenuse kasutajal on õigus valida nelja erineva kauba kättesaamise viisi vahel:
5.1.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani (tellimuses märgitud kättetoimetamise aadressile) Eesti Vabariigi piires DPD kulleriga kahe kuni seitsme (2-7) tööpäeva jooksul;
5.1.2 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutaja soovitud SmartPosti pakiautomaati ( SmartPost on tasuta Eesti piires);
5.1.3 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutaja soovitud Eesti Posti Post24 pakiautomaati ( Post24 on tasuta Eesti piires).
5.1.4 Teenuse kasutaja võib tulla ise soovitud kaubale järgi.
6. Kauba tagastamise tingimused
6.1 Kõikidele boxes.ee e-poest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Teenuse kasutajal on õigus tagastada kaup põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Selleks peab Teenuse kasutaja tegema Teenuse osutajale vastavasisulise avalduse e-maili teel info@boxes.ee ning tagastama seejärel tellitud kauba. 
6.2 Tellimusest taganemise korral tagastatakse Teenuse kasutajale raha kauba eest samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Teenuse osutaja poolt. 
6.3 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. 
6.4 Juhul, kui Teenuse kasutaja on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on Teenuse osutajal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.
6.5 Teenuse kasutaja kanda jäävad lepingu esemena üleantud kauba tagastamisega seotud kulud.
7. Isikuandmed ja nende kasutamine
7.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2 Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Teenuse osutaja kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.
7.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine boxes.ee-s tellimuse registreerimisel.
7.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress, aadress: linn, tänav, maja, korter, postiindeks.
7.5 Isikuandmeid töötleb Geosystems Eesti OÜ, registrikood 11941272 postiaadress Laki 6, 10621 Tallinn, Eesti.
7.6 Isikuandmed, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavatele ettevõtetele.
7.7 Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.
7.8 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.9 Teenuse osutaja kohustub edastama Teenuse kasutaja isikuandmeid, kui seadus selleks kohustab.
7.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.11 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse.
8. Vastutus
8.1 Teenuse kasutaja kohustub kasutama boxes.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.
8.2 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide boxes.ee teenuse kasutamist eeldavate seadmete, tarkvara ja andmesidesüsteemide muretsemise ning korrashoidmisega seotud kulutuste, samuti muude boxes.ee teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
8.3 Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu, seaduse või heade tavade vastasest boxes.ee teenuse kasutamisest Teenuse osutajale, teistele boxes.ee teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.
9. Erimeelsused
9.1 Kasutuslepingut puudutavad erimeelsused püütakse lahendada lepingupoolte vaheliste läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus kohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
10. Kasutamistingimused
10.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
10.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun boxes.ee kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.
 
Geosystems Eesti OÜ kinnitab, et ei avalda teie poolt avaldatud andmeid kolmandatele osapooltele välja arvatud juhtudel, kui kauba kohaletoimetamiseks on vaja edastada kullerile kliendi nimi, telefoni number ja kohaletoimetamise aadress ning seadusega ettenähtud juhtudel.

TASUTA Tarne ostudel al 100€

Kõik Boxes.ee e-kaupluses tehtud ostud alates 100 € toimetame Eesti piires TASUTA!

ASUTATUD AASTAL 2010


TURVALISED MAKSED

Meie e-kauplus kasutab sertifikaate, mis tagavad Sinu maksete turvalisust.